Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 21 mars 2018

Konspirationsteoretikerna dregglar - om den genetiskt viktiga vargen i Bohuslän

Igår släpptes nyheten om att en genetiskt viktig varg identifierats via DNA analys av spillining i Bohuslän. Jag visste att något var på gång, det hade jag förstått på länsstyrelsens personal i området men exakt vad och vilken bomb det skulle vara hade jag ingen aning om. Länsstyrelsen skriver själva såhär i ett pressmeddelande:
Naturvårdsverket går idag ut med nyheten om att vi sedan januari i år har kännedom om en genetiskt viktig varg i länet. Länsstyrelsen har samlat in och analyserat DNA-prov som vid analys visar att det är en varghane efter en okänd tik med finskt-ryskt ursprung.

​Varghanen är troligen född under förra året. Om den lyckas para sig inom den skandinaviska populationen kan gener föras in i vargstammen som är viktiga för att minska inaveln.
Länsstyrelsen Västra Götaland har, parallellt med den ordinarie rovdjursinventeringen, under vintern samarbetat med Svenska Jägareförbundet och övrig allmänhet i en extra insamling av vargspillning. Två av de vargar som har hittats i länet finns i Svartedalen. En av dessa har konstaterats vara genetiskt värdefull medan den andra är den förstnämndes far. Modern, revirets tik, har inte hittats vare sig genom spårning eller genom spillningsinventeringen.
– Vi har tidigare, redan 2016, hittat revirets far i området men har inte kunnat konstatera föryngring förrän nu. Länsstyrelsen har ett gott samarbete med den lokala jaktvårdskretsen samt med en mängd personer ur allmänheten som har bidragit med värdefulla bilder på vargar i området. Vi tackar för detta och hoppas att det goda samarbetet kan fortsätta, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig för stora rovdjur på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Alla jakttidningar har återpublicerat pressmeddelandet i referatform och några har följt upp det med intervjuer och resonemang. På FB stormar det i diskussionstrådarna, några exempel från vargnegativa grupper:
-Fy f-n vilken dålig förklaring. Uppenbart att det är inplanterat ”avelsmaterial”

-Kommer från en djurpark nära dig

-Vem har stått för transporten av den här då.?????

-Den har åkt bil till Sverige
Ja, ni känner igen tugget. Vi har sett det i snart 40 år, sedan de första vargarna åter konstaterades i Värmland. Oftast med hänvisning till Projekt varg. Det må vara hur det vill med det men i detta fall köper jag inte några sådana konspirationsteorier. Området i södra Bohuslän där vargarna går är nämligen en återvändsgränd som i princip inga vargar lämnat levande. Det räcker att titta på kartan så förstår man, men kartor tittar man såklart inte på om man vill se konspirationer:

Kartan ovan är ett skärmklipp från rovobs där jag plockat fram vargobsar i en mindre del av Västra Götaland perioden 2018-01-01 till 2018-03-21. Den gula markeringen är en grov markering som visar var den genetiskt viktiga hanen rör sig tillsammans med det som antagligen är hans far. Den röda linjen visar Göta Älv som i höjd med Kungälv delar sig och fortsätter i Nordre Älv norr om Hisingen. Ytterst få vargar har passerat den röda linjen genom tiderna. Visst finns det ett par broar men man kan i princip säga att den röda linjen är ett vandringshinder. Vargar som vandrar norrifrån och ner genom Dalsland måste svänga öster ut i höjd med Vänersborg och Trollhättan för att på ett smidit sätt ta sig över Göta Älv, den vägen har jag markerat med en blå pil. Så är den geografiska förutsättningen och om man då tänker logiskt så är det aktuella området extremt dåligt för utplantering av varg, där finns helt enkelt inga framtidsförutsättningar även om där finns bytesdjur att hålla en mindre vargflock. Det är helt enkelt en geografisk blindtarm, eller en genetisk blindtarm för en F1-varg. Därför är allt snackk om att denna varg skulle vara utplanterad nonsens.

Men vad är det då för varg?
Den frågan har jag inget svar på, däremot visar vargen att vi har fler och faktiskt helt andra vargar i Sverige än vi trodde oss känna till. Vilket är intressant och viktigt för framtida förvaltning. Det visar också betydelsen av DNA-inventering av vargarna. Slutligen så visar denna varg, i kombination med hybriderna som upptäcktes i fjor, att myndigheterna är öppna med vad de vet om våra vargar. Givetvis släpper de inte all information direkt, men vem släpper obearbetat arbetsmaterial / rådata hur som helst?

Avslutningsvis kan vi konstatera att en del vargvärnare inte är intresserade av att veta hur många vargar det finns i Sverige, några kommentarer från Rovdjursföreningens FB-sida:
-Utbildning i hur man samlar in är inte så betungande. Fick instruktioner om att plocka upp med vanlig hundpåse och lämna in med kontaktuppgifter till antingen jägare eller LST.. och man får 100 kr för det. Det jag ogillar är att lämna koordinater m.m. i jägarnas händer. Då mörkar jag hellre.. 
-Jag slutade helt samla in spillning när jag upptäckte att lst personal är med i att ansöka om skyddsjakter och är med som jaktledare..
Vilket åter igen visar att vi utan jägarkårens frivilliga insatser så skulle vi ha mycket liten kunskap om viltet i Sverige i allmänhet och vargar i synnerhet.

tisdag 20 mars 2018

Jaktens kräftgång i Polen

Polen är ett land där många svenska jägare under 1990- och början av 2000-talet stiftade sin första bekantskap med vildsvin. Fortfarande åker många svenksa jägare dit på jakt. Frågan är hur det blir framöver, det är helt uppenbart att jakten går kräftgång i Polen och att antijakt aktivisterna röner framgång på framgång år efter år.
Bilden är ett skärmklipp härifrån och visar en anti-jaktdemonstration i Gdansk den 18 januari. Flera av de lagskärpningar som demonstranterna efterfrågade blir nu verklighet i Polen om inte presidenten säger nej på fredag. 

Den polska senaten har enligt Fieldsports Channel beslutat om följande lagskärpningar:
Showing how easy it is for governments to ban hunting, the Polish Senate has crumbled under pressure from animal rights activists and has voted for the following laws:
 • No under-18s to go hunting or join hunting trips (Poland has a constitutional right that allows parents to raise children in the way/faith/environment they deem best)
 • All dogwork and falconry training to be banned (UNESCO recognises falconry as a ‘living human heritage’) – but untrained dogs and falcons to be allowed to work
 • No fines for animal rights thugs sabotaging hunting
 • Gun owners to undergo regular medical tests
 • Land-owners to be allowed to exclude their properties from available for hunting (Poland previously allowed public hunting over private land)
 • No shooting to take place within 150 metres of housing (previously it was 100 metres)
 • Hunting clubs managers and members to be liable for wildlife damage within their area
Nu kunde det hela blivit ännu värre, till exempel pressade antijaktlobbyn på för att det skulle bli förbjudet att skjuta inom 500 m från bebyggelse, beslutet om 150 m är alltså inte så illa som det kunde blivit.

FACE, den europeiska lobbyorganisationen för jakt, protesterar givetvis bland kommentarerna vill jag särskilt lyfta fram denna:
2. The appointment of the President of the hunters’ association by the Minister of Environment and the possibility to dismiss this person by the Minister after the opinion of the advisory board
Result: The amendment eliminates the self-governance of the Polish Hunting Association and is a direct attack on the principle of democracy;
För den som minns sin historia så var det så det var i Sverige för sisådär 40 år sedan, då utsåg regeringen ordföranden till Svenska Jägareförbundet, en ordning som nu (som väl är) inte längre gäller.

Eftersom FACE verkar inom EU så är det givet att de plockar fram internationella regelverk för att trycka på:
FACE believes it is a fundamental right for parents to educate their children according to their own beliefs and customs, which this ban fails to respect. In this context, FACEwants to highlight Article 2 of the European Convention on Human Rights: “the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions”. This new law also contradicts many key principles set out in the European Charter on Hunting and Biodiversity, which was adopted by the Standing Committee of the Bern Convention in November 2007.
Men hur kunde Polen hamna där? Hur har det kunna bli så att politikerna lyssnar på anti-jakt lobbyisterna? Svaret finner vi i en artikel från Jaktjournalen:
Torbjörn Larsson, Ordförande på Svenska Jägareförbundet kände till att något var på gång i Polen men blev som så många andra jägare överraskad.
– Den polska jägarorganisationen har inte varit så aktiv i sitt arbete på den sameuropeiska arenan. Generellt kan man säga att östeuropeiska länder inte jobbat så hårt som exempelvis Sverige på att öka den jaktliga acceptansen i samhället. Jakt har blivit politik.
Jag anser att det är viktigt att vi tar lärdom av detta. För att vi jägare skall få fortsätta jaga i frihet under ansvar så måste vi vidmakthålla ett brett förtroende. Vi måste vara etiskt klanderfria. Vi måste vara smarta. Vi måste vara organiserade. Är vi inte organiserade så begår vi ett jaktligt kollektivt självmord. Ju starkare organiserade vi är destu mer lyssnar politikerna på oss. I dagsläget finns två organisationer att välja på, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund, värnar du jaktens framtid så gå med i något av dem! Vet du inte vilket så kan du kika på denna blogpost där jag jämför dem. 

Det där med landsbygden

Landsbygden, kan det bli något som får uppmärksamhet i årets valrörelse? Igår fick man nästan känslan av det i och med att Bucht och Löfven presenterade landsbygdspropositionen. Dess innehåll har knappt noterats på sociala medier medan en groda som Löfven släppte ur sig har fått rejäl spridning via ett felaktigt citat som sprids som meme. Rätt typiskt för sociala medier.

Men landsbygden har problem. I dagsläget tycker jag att relationen mellan stad och landsbygd är näst intill kolonial. Precis som kolonierna under 1700-talet producerade varor och slavar till sina ägare så producerar landsbygden idag arbetskraft, energi och varor till städerna. Samtidigt betalar man lika höga statliga avgifter och skatter i kombination med avsevärt högre kommunala skatter. Tillbaka får man en väldigt bristfällig infrastruktur såväl fysisk som social. Dessutom släpper staten i allt högre grad sitt ansvar över landsbygdens infrastruktur, nu senast meddelade transportstyrelsen att de vill släppa underhållet på 2000 mil vägar på landsbygden. I kombination med en politik som motverkar bilkörning, den enda form av kommunikation som fungerar på landsbygden så är

Hemma går vår närmaste butik på knäna. Jag hoppas den klarar sig för den behövs men samtidigt finns alla varningssignaler på en butik på upphällning där. Det blir allt längre till närmaste postombud. Sedan det förra, 10 km bort, slog igen så har vi nu 25 km enkel resa till vårt postombud. Det känns mycket även om jag är väl medveten om att många har betydligt längre avstånd. 2012 så bygdes vår lokala skola ut. Det var en lättnad, det kändes som om politikerna nu äntligen skulle satsa lite på vår by. Nu ligger ett förslag att mellanstadiet skall bort från den och bara lågstadiet skall bli kvar. Inte nog med att det är ett slag mot landsbygden - det är ett makalöst resurssölseri.

Utan att vara ekonom så tror jag inte att bidrag till landsbygden är rätt väg att gå, för ingen vill vara bidragsberoende. Snarare så skulle skatte- och avgiftsdifferentiering vara lämplig. Sänk arbetsgivaravgiften för butiker på landsbygden. Låt momsintäkter från varor producerade på landsbygden (helt eller delvis) stanna i regionen där de produceras. Öka den svenska självförsörjningsgraden, det är inte en handelsfråga - det är en säkerhets- och överlevnadsfråga. Sänk bilskatten på landsbygden eftersom det inte finns någon kollektivtrafik att tala om.

I dagsläget så tycker jag inte att något av partierna har en seriös landsbygdspolitik. Men jag skall försöka belysa det inför valet i samband med att jag ändå försöker täcka in vad de olika partierna står i fråga om jaktrelevanta frågor.

måndag 19 mars 2018

Sugen på att anlägga viltvatten?

Jag går och småfunderar på att anlägga ett viltvatten. Inget avancerat utan det som behövs är ca 50 m vall och att jag kontrollerar flödet i ett dike så kan jag lätt fylla upp en svacka  och skapa ett 1500 m2 stort småvatten. I dagsläget har jag inte orken att ta tag i det men tanken och drömmen finns.

Om någon annan hyser planer på att skapa ett viltvatten så är det hög tid att kontakta kommunen för att hinna söka medel från Länsstyrelsen / Naturvårdsverket. Sista ansökan är 10 april om man vill få gjort något i år, annars är det 1 oktober.

Här hittar du mer information.

Såhär skriver Naturvårdsverket:

Vilka projekt kan få stöd?

De våtmarksprojekt som kan få stöd är de som restaurerar eller anlägger våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden, eller öka tillskottet till grundvattnet för att till exempel bidra till förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning, Exempel på sådana projekt är: 
 • Borttagning av anläggning/vandringshinder
 • Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning
 • Igenläggning och/eller dämning av diken
 • Anläggande av dammar/småvatten/våtmark 
 • Anläggande av tvåstegsdiken
 • Restaurering av svämplan
 • Återmeandring
 • Öppnande av invallningsområde
 • Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt ovan.
Samtidigt gör Havsmyndigheten en extremt hård tolkning av EUs vattendirektiv som på många sätt motarbetar detta....

lördag 17 mars 2018

Earth Hour 2018

Så var det då dags igen för årets hyckleritimme, Earth Hour. Tanken kanske är god, men genomförandet är sällan bra snarare tvärt om...

Earth Hour är en manifestation initierad av Världsnaturfonden och genomförs ikväll 20.30-21.30. Tanken i år är:
Årets Earth hour-tema: One Planet Life – ett hållbart liv på vår enda planet
Har du tänkt på hur våra livsstilar lämnar avtryck på jorden? Bara maten vi äter står för cirka en tredjedel av de svenska hushållens klimatfotavtryck och vår överkonsumtion bidrar till att djur och natur tar stryk. 
Faktum är att om alla på jorden levde som vi i Sverige gör så skulle det krävas 4,2 planeter. Men vi har bara en. Därför behöver vi ta stora, snabba steg mot en hållbar livsstil inom gränsen för vad vår enda planet klarar av – ett One Planet Life.
Det fina är att vi har alla möjligheter att avsevärt minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi sparar pengar och får positiva hälsovinster. 
Varför inte börja med att uppgradera dina matvanor? Här har vi samlat kostråd, recept och massor med inspiration, för vi på WWF tror att förändringar går lättare om de känns lustfyllda.
Låter ju fint. Men hur brukar det gå till vid en Earth Hour. Jo folk, gärna intellektuell medelklass och akademiker med miljöintresse släcker ner sin bostad och tänder en massa fina ljus. En del höga ljus men mest värmeljus. Någon promille av ljusen är bivaxljus, några procent är stearinljus resten är petroleumbaserade paraffinljus. Käckt. Dels är paraffinjusen baserade på fossila oljor och dels är de hälsfarliga, de utsläpp de medför motsvarar passiv rökning enligt senare års forskning. 

Enligt WWF skall man under denna timme passa på att fundera över hur man kan förbättra sina vanor och minska sitt klimatavtryck. Krasst sett så tar 99% av de som deltar i Earth Hour jippot som en mysig stund.
_____________

Proffessorn i ekonomisk historia i Lund, Christer Gunnarsson, är inte nådig i sin kritik av Earth Hour, en kritik som han lyfter fram varje år:
Bakom evenemanget står människor som inte förlorat eller riskerar att bli förlorare. Det är politiker, akademiker, kultur-och mediafolk, människor som själva sitter säkert och som utan personligt risktagande kan excellera i civilisationskritik.
Det är dessa människor, alltså de egentliga makthavarna själva, som uppmanar till symbolhandlingen Earth Hour.
Det är människor som anser sig veta vad som är bäst för jorden och dess befolkning, men som ofta har förbluffande dålig insikt i andra människors livsbetingelser, hemmavid såväl som globalt.
_____________
Bloggkollegan Cornucopia brukar också kritisera Earth Hour, tex i detta läsvärda inlägg.

torsdag 15 mars 2018

Christer Jarlås och jakten på tjuvjakten

Miljöåklagare Christer Jarls jagar tjuvjägare. Jag har roat mig med att fånga upp lite Jarlås-citat genom tiderna, budskapet är genomgående att "tjuvjakten ökar". Personligen får jag en lustig ögonblicksbild av sagan om pojken som ropar varg:

2018:
"– De indikationer som finns tyder inte på att det minskar trots att vi i dag har tillåten jakt på rovdjur, säger han."
"– Tittar man på hur det är idag så är det kanske värre än det var då, konstaterar han."

"– Vi bara skrapar på ytan, det lilla vi kommer åt och det lilla vi kan lagföra. Det här är en brottslighet man kan ägna sig åt utan någon större upptäcktsrisk, säger han till SVT Västernorrland"

"– Det största problemet idag är att vi inte har en bred acceptans för den lagstiftning vi har och där har ju politikerna misslyckats kapitalt, säger Jarlås."

"– Vi har stött på väldigt motstånd från vissa poliser att utreda den här typen av brott, säger miljöåklagare Christer Jarlås."

Och så håller det på år efter år. Gunnar Glöersen diskuterar Jarlås tendens att förstora problemen i en blogpost från 2011, den är ytterst läsvärd och jag tror att den är minst lika aktuell nu som den var när den skrevs.

I en blogpost från i fjor roade jag mig för övrigt med att granska Jarlås uttalanden från det årets vargsymposium och jämföra dem med svaren från de han gick till angrepp mot, primärt polisen och länsstyrelserna. Genomgående slår kritiken tillbaka på Jarlås som inte förefaller bedriva sitt jobb speciellt bra eller effektivt. 

Bloggens framtid

Nu är det mars 2018 och jag funderar över vad jag skall göra med bloggen i framtiden.

Bloggen har varit igång sedan november 2010 och jag har postat 4589 inlägg detta exkluderat. Jag har behandlat allt möjligt och omöjligt som har med jakt att göra. Jag har skrivit om upplevelser, jaktpolitik, utrustning, hunrad, fiske, fakta, och mycket annat. Som kuriosa kan nämnas att den mest besökta bloggposten genom åren publicerades 1/4 2017. Ett aprilskämt om implementeringen av EUs vapendirektiv. Ett annat inlägg på top 3 är det där jag introducerar hashtaggen #agriagate. Det var en slags kommentar till Agrias beteende och strategi i samband med räv-SM i fjor.

Under senare tid har jag inte riktigt haft någon större skrivlust. Det har ni säkert märkt, det har blivit fler kortfattade bloggposter med bilder till skillnad från tidigare reflektioner/kommentarer över olika fenomen.

Bloggen har gett mig många bra och trevliga kontakter som jag i vissa fall abara har digital kontakt med andra har jag träffat och ytterligare några betraktar jag som vänner och träffar frekvent. Bloggen har även lett till hat och hot från de som inte gillar jakt eller förstår jakt.

Så frågan är vad jag skall göra med bloggen i framtiden. Jag vet faktiskt inte. Antagligen så kommer inläggsfrekvensen att minska något framöver, om inläggen kommer att sina helt eller om jag kommer att vitalisera bloggen på något vis i framtidne återstår att se. Det hänger helt på vad jag har tid och lust att göra. Bloggen är ju trots allt ett renodlat hobbyprojekt.